Asociatia parintilor - scoala george emil palade buzau - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Asociatia parintilor

Asociația Părinților “Sprijiniți Școala” a dobândit calitatea de persoană juridică la data de 08.07.2011 prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor existent la grefa Judecătoriei Buzău.
Principiile de funcţionare ale Asociaţiei, prevazute ca atare in documentele de infiintare si regulamentele interne, sunt:

 • Non-partizanatul politic. Asociaţia nu va promova nici un fel de ideologie politică, partid, candidat, formaţiune politică sau coaliţie a acestora în activităţile sale;

 • Voluntariatul. Activităţile din cadrul obiectivelor Asociaţiei sunt desfăşurate în regim de voluntariat de către membrii asociaţiei sau persoane ce se alătura acesteia pentru realizarea unui anumit obiectiv.


Misiune
Conform Statutului si Actului constitutiv, scopul Asociaţiei Părinților “Sprijiniți Școala” îl constituie dezvoltarea durabilă a bazei materiale şi îmbunatăţirea calităţii educaţiei în cadrul Şcolii Gimnaziale “G.E.Palade” Buzău, în vederea promovării şi implementarii unui învăţământ în conformitate cu standardele europene. Asociaţia este o mişcare bazată pe munca de voluntariat în sprijinul elevilor şi tinerilor din comunitatea locală.


În vederea realizării scopului ei, obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

 • de a sprijini Şcoala “G.E.Palade” Buzău să-şi conserve prestigiul câştigat de-a lungul timpului, pentru a fi permanent o şcoală model pentru comunitatea buzoiană;

 • de a dezvolta şi moderniza baza materiala a şcolii;

 • de a păstra şi promova legăturile între elevi, absolvenţi, cadre didactice, părinţi şi sponsori ai şcolii;

 • de a promova cunoaşterea ca mijloc de dobândire a libertăţii individului, condiţie de asumare a responsabilităţii sociale;

 • de a promova valorile de libertate, creativitate, onoare, responsabilitate, respect faţă de semeni şi faţă de lege etc;

 • de a stimula şi sprijini activităţile ştiinţifice, artistice şi cultural-sportive în cadrul şcolii;

 • educarea elevilor în spiritual protejării mediului natural şi a ecosistemelor;

 • stimularea elevilor cu rezultate excepţionale la învăţătură;

 • dezvoltarea şi stimularea legăturilor cu părinţii elevilor şi cu reprezentanţii autorităţilor publice locale din cadrul comunităţii.


Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociaţia dezvolta următoarele activităţi:

 • achiziţionarea de material didactic modern pentru promovarea unui învăţământ performant;

 • sprijinirea organizării şi/sau funcţionarii în cadrul şcolii a cercurilor ştiinţifice, culturale sau literare, a corului şi a jocurilor sportive;

 • înfiinţarea unor burse speciale pentru stimularea elevilor cu rezultate excepţionale la învăţătură;

 • participarea la organizarea în fiecare an a “Zilei Şcolii “G.E.Palade” Buzău şi a “Zilei părinţilor”;

 • sponsorizarea editurii revistei şcolii şi a monografiei acestuia;

 • sprijinirea conducerii şcolii în vederea atragerii de elevi din toate localităţile jutetului;

 • iniţierea de cursuri, seminarii şi întâlniri cu reprezentanţi ai O.N.G.- urilor, IMM-urilor, autorităţilor administraţiei publice locale, investitori locali în vederea adaptării curriculumului şcolar la cerinţele pieţei muncii;

 • organizarea unor întâlniri (mese rotunde, simpozioane, seminarii, audienţe, etc.) cu specialişti în orice domeniu şi cu orice autoritate publică sau privata, în vederea promovării ideilor democraţiei şi găsirea unor idei şi solutii pentru combaterea şomajului, ridicarea nivelului de trai, diminuarea fenomenului de sărăcie, orientare spre o carieră profesională etc.

 • stabilirea de contacte, de informări reciproce în universităţi şi colegii din ţară şi străinătate pentru a facilita accesul tinerilor din comunitatea buzoiană la burse de studii, la găsirea unui loc de muncă;

 • acţiuni în sprijinul familiilor cu mulţi copii, orfanilor şi a unor categorii sociale defavorizate;

 • acţiuni de prevenire şi combatere a abandonului şcolar;

 • promovarea şi întreţinerea colaborării în plan ştiinţific şi practic cu alte fundaţii şi asociaţii din ţară şi din străinătate;

 • păstrarea legăturilor cu foştii elevi ai şcolii care locuiesc în ţară sau străinătate în vederea colaborării pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;

 • colaborarea cu toate tipurile de forme asociative, în vederea stimulării spiritului comunitar;

 • alte activităţi desfăşurate conform legislaţiei în vigoare care să ducă la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

 • promovarea de proiecte pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru atingerea obiectivelor asociaţiei.

Back to content | Back to main menu