CDI - scoala george emil palade buzau - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

CDI

Biblioteca

Centrul de documentare şi informare

Centrul de documentare şi informare (CDI) este un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp, este cadrul primitor pentru fiecare elev, răspunzând nevoii de cunoaştere şi curiozităţii acestuia. Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: biblioteca universitară, centre de documentare specializate, biblioteca / mediateca municipală, judeţeană s.a.
CDI oferă elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, de a învăţa să se servească de ea şi să participe, prin intermediul ei, la o veritabilă activitate culturală şi ştiinţifică.CDI oferă posibilitatea profesorilor să desfăşoare cu elevii activităţi diverse şi atractive într-un spaţiu neconvenţional, unde pot beneficia de mijloace variate de instruire. El pune, prin intermediul profesorului documentarist şi al bibliotecarului, la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor.
Situat în inima instituţiei şcolare, CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar de actualitate, pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii, mijloacele de documentare şi informare, aparatura şi echipamentele care să permită exploatarea eficientă a fondului documentar.

SOFTURI EDUCATIONALE UTILIZATE IN PREDARE-INVATARE-EVALUARE - list

 
Back to content | Back to main menu