TEATRUL DE PAPUȘI

-          mijloc de educație –

Nelimitate sunt posibilitățile păpușilor de a stârni fantezia și spiritul creator al copiilor, de a-i face să participe activ la activitățile educative, să sufere împreună cu păpușile și să râdă din toată inima.

Pornind de la considerentul că teatrul de păpuși este la fel de important ca orice activitate artistică: pictura, modelajul sau muzica, mai ales că acestea se regăsesc în arta păpușărească, am hotărât să organizăm un teatru de papuși cu păpușari dintre elevii noștri.

Mai mult chiar, am observat cât de mare este efectul produs de o păpușă, câte coarde poate face aceasta să vibreze în sufletul celor mici. Și în plus, acestei arte nu i se cere mai mult decât să producă bucurii, să îmbogățească viața artistică a copiilor, să-i distreze, să dea educației lor o notă senină. Pentru copil el reprezintă o distracție veselă, placută; pentru adult constituie un prilej de a urmări felul cum se dezvoltă personalitatea copilului, de a o stimula și influența.

            Teatrul de păpuși se poate folosi în cele mai diferite forme. Devine însă mijloc al educației numai prin conținutul său, prin scopul urmărit. Cu ajutorul păpușilor putem oferi copilului exemple clare, îl putem face să distingă binele de rău, îl ajutăm să înțeleagă ceea ce este greșit de ceea ce este corect. Păpușile ne pot ajuta mult în rezolvarea diferitelor probleme ale educației. Gândirea și trăirile copilului din clasele I-IV sunt strâns legate de concret, de forme, de culori, precum și de sunete – mijloace de care teatrul de păpuși se folosește în mare măsură.

            Efectul educativ se produce pe cale directă, păpușile redând în esență întâmplări și relații sociale. Scenele jucate de păpuși contribuie la educarea sentimentelor de prietenie, de cooperare, de perseverență, de toleranță, de sinceritate, de bucurie a vieții.

            Privind acum teatrul de păpuși prezentat de copiii înșiși, de nevoia lor de activitate proprie, am observat cu câtă seriozitate înțeleg copiii să se joace și cât de bogate în conținut sunt jocurile lor. În timpul spectacolelor am urmărit reacțiile copiilor, concentrarea, atitudinea și opiniile lor. După spectacol, am insistat să aflăm efectul produs de piesă asupra copiilor. Într-o convorbire ulterioară, bine orientată și cât mai apropiată în timp, am discutat conținutul piesei, căutând miezul ei educativ și trăgând concluziile.

            Păpușarii, iubitori de literatură și cu o dicție clară și-au ales singuri piesa, după ce au parcurs mai multe texte. Împreună am analizat temeinic textul sub toate aspectele: mesaj, dialog, realizare artistică, caracterizarea personajelor. Textul ales, “Scufița Roșie” a contribuit în toate formele lui la dezvoltarea limbajului copiilor.

            În contact cu papușile, elevii au uitat de timiditate, au devenit mai siguri pe ei. Păpușa le-a declanșat reacții firești, sincere, dialogul s-a desfășurat liber, într-o ambianță de încredere reciprocă. Copiii timizi și-au învins teama în dialogul cu papușa si s-au bucurat de propriul succes.

            Decorurile le-am realizat cu ajutorul copiilor, iar paravanul a fost confecționat de către părinți.            Muzica formează și ea o parte care completează reprezentația de teatru. N-am neglijat acest aspect ținând cont că el duce la dezvoltarea simțului estetic și a talentelor muzicale.

            Alegerea textului, interpretarea artistică, desenele si decupajele, simpla muncă de construire, folosirea cleștelui și a ciocanului, cantecele, mânuirea păpușilor, toate acestea sunt executate de catre copii cu bucuria și cu plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Teatrul de papuși este o activitate menită să le dezvolte spiritul creativ și de joc colectiv. Punerea în scenă, aleasă și pregătită din timp, nu se poate realiza decât prin contribuția fiecăruia din membrii trupei de păpușari. În colectivul de lucru, elevii au fost repartizați în funcție de interesele și priceperile lor, fiecare contribuind de la locul său la succesul trupei. Jocul în grup îi apropie pe elevi și îi ajută la formarea comportamentului de echipă.

De ce am optat pentru organizarea unui teatru de păpuși?

Am pornit de la premisa că teatrul de păpuși oferă condiții favorabile pentru  educația estetică. Prin teatrul de papuși, trecerea de la receptivitatea artistică pasivă la cea creativă se produce rapid, între valorile estetice și cele etice existând strânse legături. Colaborarea pe care o întâlnim în teatrul de păpuși între diferite genuri artistice – literatură, teatru, arte plastice și muzic㠖 este desosebit de avantajoasă procesului instructiv – educativ pluridisciplinar.

Activitatea de interpretare mărește copiilor capacitatea de observație, memorie, creativitate. Micul actor învață să se concentreze și să țină seama de ceilalți colegi de echipă. Este cu adevărat un succes extraordinar, o trăire minunată, când copiii reușesc să trezească o emoție în sufletul spectatorilor. Dacă trăirea colectivă se fructifică reciproc, reușita activității produce un ecou în public, iar reacția promptă a spectatorilor îi stimulează pe actori să dea tot ce sunt în stare.

Așa că, vă invităm la teatru!

 

1.     Titlul proiectului: „Povești și păpuși”

2.     Unitatea de învățământ inițiatoare:  Școala Gimnazial㠔G.E.Palade”

  1. Coordonatorul:

prof. Cirstoi Livia,prof.inv.primar 0723643419, mail: livia.cirstoi@yahoo.com

prof. Gogonel Alina, prof.inv.primar, 0762265719,mail: roscaflorentinaalina@yahoo.com

Acțiunea pedagogică  din acest proiect s-a centrat în egală măsură pe formarea competențelor, a capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor și comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanțe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum și prin raportarea la experiențele copiilor.

Scopul programului a vizat îmbunatatirea procesului instructiv - educativ si a strategiilor de stimulare a interesului pentru lectura al copiilor, prin implementarea unor activitati integrate care sa implice activ si echilibrat toti participantii la procesul educativ.

Principalele obiective urmărite prin desfășurarea activităților planificate au fost : dezvoltarea simtului artistic si literar prin folosirea artei(teatrului) ca metoda didactica, care pe langa dezvoltarea laturilor artistice si etice ale personalitatii,  largeste si bagajul informational; stimularea interesului pentru literatura romana si universala, specifica varstei; cultivarea creativitatii, a imaginatiei artistice si plastice; cresterea interesului elevilor pentru activitati cultural artistice desfasurate in comunitate, prin organizarea unei trupe de teatru de papusi; eficientizarea procesului instructiv-educativ prin activitati educative- extracurriculare, care dezvolta sensibilitatea, imaginatia, creativitatea artistica, prin punerea in practica a cunostintelor elevilor, exersarea priceperilor si deprinderilor, in variate situatii de invatare si contexte diferite;

Principala sursă de finantare a fost comitetul de părinti al clasei. Dumnealor ne-au ajutat in realizarea decorurilor, transportul, cu masinile personale, la locatiile unde aveam de prezentat spectacole de teatru.

 

4.     Grupul țintă vizat

Grupul tinta caruia i s-a adresat acest proiect a fost reprezentat de:

- 150 de elevi de clasa 0 si I din scoli diferite ;

- 20 cadre didactice;

5.     Enumerarea activităților de impact din proiect:

1.     Organizarea grupului de initiativa

2.     “In lumea cărților de povești” – vizitarea Bibliotecii Judetene “V.Voiculescu

3.     “Poveștile ne învață!” – Liceul Pedagogic

“Cei trei purcelusi’ – teatru de papusi

“Ursul păcălit de vulpe” – teatru de papusi

“Ciubotelele ogarului” – teatru de papusi

4.     “Îmi place să creez” – Sc. Nr. 15

5.     Caravana păpușilor – GPP nr. 4, clasele 0, alte gradinițe

6.     Numărul de participanți

·        200 de elevi

·        20 cadre didactice

·        -elevii claselor 0 si I de la Scolile “G.E.Palade”, Liceul Pedagogic “Spiru C. Haret”, Școala Gimnaziala Mihăilești și GPP nr 4 ;

·        -cadre didactice (invatatori, directori) din cele 2 scoli;

·        -parintii elevilor.

Rezultate calitative și cantitative inregistrate, ca urmare a implementării proiectului, au fost: infiintarea a trei trupe de teatru de papusi ; elevii au dobandit abilitati de manuire a papusilor, si motivatie pentru a participa la activitatile educationale din scoala si din afara ei; relatia scoala-comunitate s-a consolidat; comunitatea s-a dovedit interesata de activitatile cultural-educative desfasurate de scoala; a fost promovata astfel scoala; elevii au dobandit atitudini pozitive fata de lectura; am realizat o expozitie cu papusile utilizate in piesele de teatru

si filmulete cu spectacolele prezentate. S-au sustinut mult mai multe spectacole decat cele propuse initial.

La toate activitățile desfășurate au participat toți elevii implicati, fapt ce dovedește că activitățile realizate au fost nu numai instructiv-educative, dar au reușit să trezească interes și o implicare activă a elevilor și a părinților, conducând la dobândirea de către elevii din grupul țintă de competențe și abilități necesare inserției sociale și autodezvoltării profesionale prin activități extracurriculare;

Concluzii:

Prezentul proiect, prin obiectivele generale și specifice, prin implicarea permanentă a echipei de proiect, a condus nemijlocit la conștientizarea  comunității locale, a elevilor privind importanța activităților cultural-artistice, literare, de cunoaștere în afirmarea personaliții acestora, a dezvoltării competențelor/talentelor din diverse domenii.

Prin  derularea  responsabilă   a  proiectului,  au avut posibilitatea -și formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare și inițiativă. Au conștientizat valoarea efortului depus prin contribia lor activă la prezentarea unor activități recreative, cultural-artistice.